Fosforan amonu NP 12-52 (nawóz mineralny)
Nawóz WE

Fosforan amonu jest skoncentrowanym nawozem o wysokiej zawartości azotu -12% (w formie amonowej) i fosforu – 52% (P2O5 – rozpuszczalnego w wodzie lub w obojętnym roztworze cytrynianu amonowego).

Fosforan amonu jest nawozem uniwersalnym – odpowiednim dla wszystkich gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych i o odczynie wyraźnie zasadowym. Może być stosowany do nawożenia większości roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Fosforan amonu jest nawozem przedsiewnym, należy go wysiewać pod pług, kultywator lub bronę i przestrzegać równomiernego wysiewu na polu.

Fosforan należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczysz-czeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Transportuje się go luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.


Zalecane dawki nawozu w kg/ha

zboża ozime i jare przy średniej zawartości fosforu w glebie 130
zboża ozime i jare przy bardzo niskiej zawartości fosforu 200 – 170
rzepak ozimy i rośliny strączkowe 130 – 180
rośliny okopowe, w zależności od zawartości fosforu 130 – 220
użytki zielone (rozsiewać wczesną wiosną) 110 – 140

 

Środki ostrożności i warunki BHP
Fosforan amonu jest nawozem nietoksycznym, niepalnym, bez zapachu, pyły nawozu mogą powodować podrażnienie skóry, błon śluzowych, spojówek oczu. Zalecane jest stosowanie masek przeciwpyłowych i środków ochrony oczu. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.

Fosforan amonu NP 18-46 (nawóz mineralny)
Nawóz WE

Fosforan amonu NP 18-46 jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się zmieszanie z glebą na głębokość około 15 cm. Proporcje składników N i P2O5 predysponują go do stosowania na gleby ubogie w fosfor. Szczególnie zalecany jest do stosowania pod rośliny ozime. Przy ustalaniu dawek pokarmowych należy brać pod uwagę fosfor jako składnik główny.

Skład nawozu:

* azot (N) – 18,0% w formie amonowej
* Pięciotlenek fosforu (P2O5) – 46,0% rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
* granulacja 0,5-4 mm – min 90%


Zalecane dawki nawozu w kg/ha

pszenica ozima 140
pszenżyto ozime 110
rzepak ozimy 155
jęczmień jary browarny 125
jęczmień jary paszowy 150
ziemniaki – odmiany wczesne 150
ziemniaki – odmiany późne 190
buraki cukrowe 210
strączkowe (na nasiona) 145
motylkowe drobnonasienne (w czystym siewie) 160
łąki kośne – siano 170
pastwiska 160

 

Środki ostrożności:

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością wody. W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Nawóz nie jest materiałem palnym. Okres przydatności nawozu do stosowania 12 miesiące.

Należy też:

* przestrzegać zasad przechowywania i transportowania
* przenosić tylko w dwie osoby

UWAGA !
Nawóz żrący przy zawilgoceniu.