Materiały budowlane

  • Cement portlandzki 42,5 N, I gat., bezpopiołowy
  • Pospółka budowlana (gruboziarnisty piach wraz z drobnym kamyczkiem)
  • Żwir (drobny kamyk)
  • Piach zwykły i płukany

I INNE NA ZAMÓWIENIE