Mocznik (nawóz mineralny)
Nawóz WE

Mocznik jest nawozem uniwersalnym o bardzo wysokiej zawartości azotu – 46% (w formie amidowej). Może on być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkich glebach. Należy jednak zaznaczyć, że na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych, świeżo zwapnowanych oraz podmokłych i zmarzniętych wykazuje zmniejszoną efektywność. Można go stosować przedsiewnie, pogłównie, a także dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do aktualnych potrzeb roślin. Dolistne dokarmianie roślin mocznikiem jest najskuteczniejsze w warunkach małego nasłonecznienia, niższych temperatur oraz dobrej wilgotności gleby.

Uwaga !
W połączeniu z roztworem mocznika wszelkie środki ochrony roślin działają skuteczniej i dlatego należy je stosować w najmniejszych zalecanych dawkach.

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi (za wyjątkiem siarczanu amonu). Nawóz ten może być łączony z fosforanem amonu, solą potasową oraz nawozami wieloskładnikowymi NPK. Jednorazowa dawka mocznika nie powinna przekroczyć 200 kg/ha.

Mocznik transportuje się luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu. Nawóz należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Wskazane jest składowanie towaru pod dachem.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.


Zalecane dawki nawozu w kg/ha

Roślina Gleby lekkie Gleby ciężkie
zboża jare 35 55
rzepak 90 130
zeimniaki 70 100
burak cukrowy 90 130
użytki zielone 130 150

 

Środki ostrożności
Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku zatrucia nawozem należy wywołać wymioty i wezwać lekarza.