Sól drogowa (techniczny chlorek sodu)

Techniczny chlorek sodu jest przeznaczony jest do zimowego utrzymania dróg. Można go stosować zarówno w czystej postaci jak i po wymieszaniu z piaskiem. Nie zaleca się stosowania do solanek.

Techniczny chlorek sodu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest higroskopijny, ma tendencję do zbrylania się, zaś w niskich temperaturach do zamarzania. Dla przeciwdziałania zbrylaniu poddawany jest obróbce środkami antyzbrylającymi się.

Sól drogową należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanie-czyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych.


Parametry techniczne

kolor od białego do szarobiałego
zawartość chlorku sodu nie mniej niż 95%
zawartość substancji nierozpuszczalnej nie więcej niż 2,5%
zawartość siarczanu wapnia zawartość siarczanu wapnia
zawartość chlorku magnezu nie więcej niż 0,5%
zawartość chlorku potasu nie więcej niż 1,5%

 

Środki ostrożności:
Chlorek sodu jest substancją niepalną, bezpieczną, jeżeli chodzi o powstawanie pożarów i wybuchów. Chlorek sodu nie powoduje powstawania toksycznych związków w powietrzu.

Może być szkodliwy w przypadku spożycia jak również wywoływać podrażnienie oczu i skóry – w takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podczas prac załadunkowo-rozładunkowych z chlorkiem sodu należy stosować odzież ochronną – w szczególności rękawice, przeciwpyłowe maski oraz ochronne okulary.