Chlorek potasu – sól potasowa 60% K2O(nawóz mineralny)
Nawóz WE

Sól potasowa (chlorek potasu) występuje w postaci granulowanej i krystalicznej. Jest skoncentrowanym, rozpuszczalnym w wodzie nawozem potasowym o zawartości substancji odżywczej (tlenku potasu) 60%.

Stosowany jest pod prawie wszystkie uprawy i na wszystkich rodzajach gleb. Jest szczególnie efektywny na glebach torfiastych i lekkich piaskowych. Zwiększa urodzajność i polepsza jakość roślin uprawnych usprawniając gospodarkę wodną (wytrzymałość na susze) oraz przyspieszając procesy fotosyntezy. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas lepiej znoszą mrozy oraz wykazują zwiększoną odporność na choroby. Nawożenie roślin potasem wpływa na lepsze wykorzystanie przez rośliny azotu – co wpływa na wielkość i jakość zbiorów. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas sprzyjają z kolei zdrowiu ludzi i zwierząt poprzez zwiększenie zawartości potasu w diecie.

Chlorek potasu jest używany do podstawowego nawożenia przedsiewnego i do nawożenia podtrzymującego. Sól potasową należy mieszać z glebą na głębokość 10÷15 cm. Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych z wyjątkiem tytoniu, chmielu, roślin jagodowych i niektórych warzyw. Na zboża ozime, rzepak ozimy i na plantacjach trwałych sól potasową można stosować również pogłównie.

Nawóz należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczysz-czeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Wskazane jest składowanie towaru pod dachem. Transportuje się ją luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.


Zalecane dawki nawozu

Roślina kg/ha
zboża ozime 200
zboża jare 170
kukurydza (na ziarno) 220
rzepak ozimy 260
burak cukrowy 280
ziemniaki – odmiany wczesne 180
ziemniaki – odmiany późne 250
kukurydza na silos 240
strączkowe (na nasiona) 200
motylkowe drobnonasienne (w czystym siewie) 230
motylkowe z trawami 200
łąki kośne 200
pastwiska 170

 

Środki ostrożności:

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W razie zaprószenia oczu, przemyć oczy dużą ilością czystej wody. Chlorek potasu nie tworzy związków toksycznych w powietrzu, nie jest materiałem palnym, bezpieczny jeżeli chodzi o powstanie pożaru lub wybuch.

UWAGA !
Nawóz żrący przy zawilgoceniu.