USŁUGI ASENIZACYJNE

Świadczymy usługi odbioru i wywozu (z przydomowych szamb oraz oczyszczalni) ścieków komunalnych z terenu gm. Leśniowice w powiecie chełmskim.

  • Usługi wykonujemy terminowo , w sposób profesjonalny i w dobrej cenie
  • Posiadamy wszelkie niezbędne umowy, licencje i pozwolenia na wykonywanie powyższych usług
  • Podpisujemy umowy i wystawiamy faktury VAT na wykonane usługi